Srbce

URL: http://www.srbce.cz
E-MAIL: obec@srbce.cz

Nejstarší písemná zmínka o vsi Srbce se poprvé přípomíná v roce 1131 v zakládací listině olomoucké kapituly jako majetek olomouckého kostela.

Malá útulná obec byla citlivě zasazena do členitého terénu na rozhraní Hané a Chřibů. Blízký smíšený les střídají z druhé strany lány obilí úrodné Hané. Dnešní uspořádání převážně selských stavení s ovocnářskými zahradami tvoří zajímavý obytný a hospodářský celek s dominantní uzavřenou trojúhelníkovou návsí ve středu obce.Náves má parkovou úpravu s dominantní lidovou dřevěnou zvoničkou.

 

Správní úřady s působností pro obec Srbce:

Mikroregion Němčicko