O mikroregionu

Němčicko je mikroregionem průměrné velikosti, rozprostírá se přibližně na 85 km2, s 9561 obyvateli a sedmnásti obcemi se řadí zhruba do středu mezi existující mikroregiony Olomouckého kraje. Mezi logické souvislosti, proč tento mikroregion vznikl, patří nejen geografická blízkost, ale i spojení kulturními, historickými tradicemi a také společnými problémy. Právě možnost operativnějšího a schůdnějšího řešení těchto problémů, efektivnějšího čerpání finančních prostředků ze státního rozpočtu a z fondů Evropské unie, byl hlavním impulsem k založení.

Hlavním předmětem činnosti mikroregionu je zejména koordinace postupů při řešení problémů týkajících se:

 • rozvoj samosprávy obcí
 • hospodářského, sociálního a kulturního života obcí
 • vztahu k orgánům krajské správy a státní správy
 • další společné aktivity
 • rozvoj technické infrastruktury v obcích
 • vzájemná pomoc při řešení problematiky životního prostředí, především v oblasti odpadů, znečištění ovzduší a vodních toků
 • podpora řešení dopravní obslužnosti týkající se více obcí
 • rozvoj cestovního ruchu a venkovské turistiky při současném řešení dalších akcí místních programů rozvoje jednotlivých obcí
 • marketing venkovské turistiky, zpracování nabídkových produktů
 • společná řešení sociálních služeb a zdravotní péče
 • podpora společných řešení směřujících k vyjasnění majetkových poměrů ve vlastnictví obcí, společná příprava komplexních pozemkových úprav
 • řešení nezaměstnanosti podporou rozvoje malého a středního podnikání
 • společná příprava mikroregionálních projektů (společné vyhledávání, jednání s peněžními ústavy o garancích pro financování…)

Vyhledat v textu

20. 10. Vendelín

Zítra: Brigita

Kontakt na manažerku paní Loučkovou

tel.č. 602508690

emailová adresa

ucetni@nemcicko.cz

 

     Pivín 220, Pivín 79824

          MRG Němčicko

ID datové schránky.

y2dchh7

Měření průtoku vody

měření řeky Hané ve Vyškově

http://www.i-prostejov.com/

Návštěvnost stránek

278234
Mikroregion Němčicko