Zakladatelská smlouva + stanovy

 

Stanovy svazku obcí Mikroregion Němčicko                 najdete tady

MRG zakladatelská smlouva                                         najdete tady

MRG dodatek ke stanovám svazků obcí                       najdete tady

MRG dodatek č.1 k zakládat. listině                              najdete tady

MRG příloha č.1 ke stanovám                                       najdete tady

 

 

Mikroregion Němčicko