Menu
Mikroregion Němčicko
MikroregionNěmčicko

Členské obce

Želeč

Želeč

Želeč

URL: www.zelec.cz

E.MAIL: obec@zelec.cz

Obec Želeč se nachází přibližně 20 km jižně od Prostějova.

Rozkládá se v mělké terénní prohlubni protilehlých jižních a severních svahů a přirozeně kopíruje mírně zvlněný terén.

Historické jádro obce tvoří protáhlá široká ulicová náves s dominantou kostela sv. Bartoloměje.

Náves je ukončena na severozápadě shlukem domků, na východní straně areálem statku s památkově chráněnou sýpkou a poklonou sv. J. Nepomuckého. Prostor návsi je vymezen řadovou zástavbou původních zemědělských usedlostí s nadměrnými zahradami a je vyplněn zelenými plochami s bohatou lipovou alejí. Obec se postupně rozvíjela obestavování komunikací směre k východním, kde končí hřbitovem, západním podél silnice k Brodku u Prostějova a místních komunikací k bývalému lomu a k nynějšímu sportovnímu areálu.

Nejnovější zástavba se nachází podél původní záhumení cesty na severním okraji. Nejsevernější výběžek z.ú. obce - Hliník - tvoří shluk malých rodinných domků s malými pozemky velmi špatné stavební lokality.

Na obytné území navazuje na jižní straně areál zemědělské výroby (dříve ZD), jehož součástí byl i původní statek, jehož objekty i s navazujícími pozemky byly vráceny v rámci restitučních nároků původním majitelům.

Zařízení občanského vybavení je soustředěno v centru návesního prostoru. Sportovně rekreační areál i s koupalištěm se nachází na západním okraji zastavěného území obce.

Datum vložení: 6. 9. 2022 17:29
Datum poslední aktualizace: 6. 9. 2022 17:31
Autor: Správce Webu
Mikroregion Němčicko