Menu
Mikroregion Němčicko
MikroregionNěmčicko

Členské obce

Dotace MMR ČR

MMR ČR

Ministerstvo pro místní rozvoj, které plní funkci řídicího orgánu Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) spolufinancovaného z evropských strukturálních a investičních fondů, připravuje sérii článků zaměřených na možnosti spolufinancování energeticky úsporného bydlení (EÚB, např. zateplování, tepelná čerpadla, solární kolektory) z IROP.

Konkrétně se budou články zaměřovat na možnosti financování EÚB z 37. výzvy k předkládání projektů v IROP „Energetické úspory v bytových domech II“. Tato výzva je určena pro vlastníky bytových domů a SVJ mimo Prahu. Žadatelem mohou být také obce, které vlastní bytový fond. Podpora může činit 30 – 40 % z celkových způsobilých výdajů projektu a jedná se tak o nejvyšší míru podpory mezi operačními programy, které také podporují zateplování.

Další informace o výzvě

JirkovByty ORPBrnoTábor

Informace o zateplování

Informace o zateplování - zkrácená verze

2021

Projekt „Výměna zkušeností a příkladů dobré praxe starostů Mikroregionu Němčicko-vzděláváme se u sousedů“ byl realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj.

Mikroregion Němčicko