Menu
Mikroregion Němčicko
MikroregionNěmčicko

Členské obce

Vítejte na našich nových webových stránkách!

Dotace MMR ČR

MMR ČR

Ministerstvo pro místní rozvoj, které plní funkci řídicího orgánu Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) spolufinancovaného z evropských strukturálních a investičních fondů, připravuje sérii článků zaměřených na možnosti spolufinancování energeticky úsporného bydlení (EÚB, např. zateplování, tepelná čerpadla, solární kolektory) z IROP.

Konkrétně se budou články zaměřovat na možnosti financování EÚB z 37. výzvy k předkládání projektů v IROP „Energetické úspory v bytových domech II“. Tato výzva je určena pro vlastníky bytových domů a SVJ mimo Prahu. Žadatelem mohou být také obce, které vlastní bytový fond. Podpora může činit 30 – 40 % z celkových způsobilých výdajů projektu a jedná se tak o nejvyšší míru podpory mezi operačními programy, které také podporují zateplování.

Další informace o výzvě

JirkovByty ORPBrnoTábor

Informace o zateplování

Informace o zateplování - zkrácená verze

2021

Projekt „Výměna zkušeností a příkladů dobré praxe starostů Mikroregionu Němčicko-vzděláváme se u sousedů“ byl realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj.

Mikroregion Němčicko